Pinigų skolinimas fiziniam asmeniui – dažniausiai daromos klaidos

Pinigų skolinimas fiziniam asmeniui – dažniausiai daromos klaidos

Pinigų skolinimas fiziniam asmeniui yra būdas padėti finansinių sunkumų turintiems bičiuliams ar giminaičiams. Tačiau labai svarbu tai daryti saugiai, kad vėliau netektų gailėtis. Kuomet fizinis asmuo skolina fiziniam asmeniui, žmogumi tiesiog pasitikima ir pamirštama pasirašyti kokius nors dokumentus, įrodančius skolą. Nedarykite šios klaidos!

Skolinimas draugams ar artimiesiems gali būti puikus būdas padėti tiems, kuriems šiuo metu reikia pinigų. Tačiau svarbu tai daryti saugiai, kad vėliau netektų gailėtis. Skolinant pinigus fiziniam asmeniui, dažniausiai tiesiog juo pasitikime ir nepasirašome jokių skolą įrodančių dokumentų. Toks skolinimo būdas gali būti labai rizikingas, nes kilus sunkumams, gali būti sunku įrodyti, kad pinigai apskritai buvo paskolinti. Taigi, šiame straipsnyje aptarsime dažniausiai daromas klaidas, kuomet fizinis asmuo skolina fiziniam asmeniui pinigus bei susipažinsime su tokiais dokumentais, kaip skolos raštelis, vekselis ir paskolos sutartis.

Pagrindiniai dokumentai skolinant pinigus fiziniam asmeniui

Vienas iš lengviausių būdų įforminti pinigų skolinimo fiziniam asmeniui faktą - tai pasirašyti skolos raštelį. Skolos raštelis yra paprastas dokumentas, kuris įrodo, kad vienas fizinis asmuo (kreditorius) paskolino pinigų kitam fiziniam asmeniui (skolininkui). Skolos raštelis yra tarsi rašytinis susitarimas tarp dviejų žmonių, kuriame yra nurodomi svarbiausi skolos duomenys. Skolos raštelio nereikia tvirtinti pas notarą, tačiau jis gali būti itin naudingas, jei skolininkas negrąžins pinigų. Šis dokumentas yra įrodymas, kad pinigai buvo tikrai pasiskolinti, todėl juo remiantis galima kreiptis į teismą. Skolos raštelį galima surašyti netgi ranka, svarbiausia kad jame būtų šie duomenys:

 • Abiejų šalių rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys)
 • Skolos suma (pinigų suma skaičiais ir žodžiais)
 • Skolos grąžinimo data ir būdas (kada ir kaip skolininkas turi grąžinti pinigus)
 • Skolininko patvirtinimas, kad jis gavo pinigus.

Kitas būdas tinkamai įforminti fizinio asmens paskolą kitam fiziniam asmeniui yra vekselis. Vekselis – tai teisinis dokumentas, kuris įpareigoja skolininką grąžinti pasiskolintus pinigus. Tinkamai surašytas vekselis yra stiprus teisinis įrankis, leidžiantis atgauti skolą be teismo proceso. Skolos negrąžinimo atveju vekselio turėtojas gali kreiptis tiesiai į notarą, kuris išduoda vykdomąjį raštą. Vykdomasis raštas yra teisinis pagrindas, leidžiantis pradėti skolos išieškojimo procesą. Tam, kad vekselis galiotų ir nebūtų bereikalingų ginčų, jame svarbu teisingai nurodyti šiuos duomenis:

 • Abiejų šalių rekvizitus (vardas, pavardė, asmens kodas (nebūtinas), adresas, kontaktiniai duomenys)
 • Skolos sumą (pinigų suma skaičiais ir žodžiais)
 • Vekselio išrašymo datą
 • Žodžius „paprastasis vekselis“

Galiausiai, skolinant pinigus fiziniam asmeniui, galima sudaryti paskolos sutartį. Iš esmės, jūsų sutartis gali būti tiek žodinė, tiek ir rašytinė, tačiau skolinant pinigus, visuomet patartina sudaryti rašytinę sutartį. Rašytinė paskolos sutartis yra stipresnis teisinis įrankis nei žodinė sutartis, kuri gali stipriai palengvinti įrodant skolos faktą, jeigu skolininkas pradeda neigti skolos egzistavimą. Bendru atveju, sutarties forma priklauso nuo skolinamos sumos:

 • Skolos suma iki 600 Eur - žodinė sutartis yra pakankama bet nepatartina.
 • Skolos suma nuo 600 Eur iki 3000 Eur - patartina rašytinė sutartis.
 • Skolos suma virš 3000 Eur - rašytinė sutartis turi būti patvirtinta pas notarą.

Fizinis asmuo skolina fiziniam asmeniui - pagrindinės klaidos

Skolinant pinigus fiziniam asmeniui, svarbu apsisaugoti nuo galimų problemų, susijusių su skolos grąžinimu. Kartais pinigus tenka skolinti artimiesiems, kurie yra laikomi patikimais žmonėmis. Tai gali sudaryti nepatogumų, jei reikia įforminti skolos faktą. Norėdami sumažinti riziką, turėtumėte vengti šių pagrindinių klaidų:

 • Neskolinkite pinigų be jokio rašytinio dokumento. Rašytinis dokumentas yra aiškus įrodymas, kad skola faktiškai egzistuoja.
 • Neskolinkite daugiau pinigų, nei galite sau leisti prarasti.
 • Nedarykite jokių nuolaidų skolininkui. Jeigu skolininkas negrąžina skolos sutartu laiku, turėtumėte imtis teisinių veiksmų.

Viena didžiausių ir dažniausiai pasitaikančių klaidų, kai fizinis asmuo skolina fiziniam asmeniui yra pasitikėjimas žodžiu. Skolinant pinigus fiziniam asmeniui, svarbu turėti rašytinį įrodymą, kad skolos faktas egzistuoja. Geriausi tokie rašytiniai įrodymai yra skolos raštelis, vekselis ar paskolos sutartis. Tačiau, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių, vieno iš išvardintų dokumentų nesudarėte, vis tiek pasistenkite įforminti pinigų skolinimo faktą. Pavyzdžiui, jei skolinamus pinigus pervedate į banko sąskaitą, mokėjimo paskirties langelyje galite nurodyti konkrečią skolinimo informaciją - skolinamos sumos dydį, skolinimo datą ir skolos grąžinimo terminą.

Skolinant pinigus fiziniam asmeniui, taip pat svarbu kruopščiai surašyti skolą įrodantį dokumentą. Jeigu skolininkas atsisako grąžinti pinigus, skolos susigrąžinimą gali apsunkinti net ir nedidelės klaidos. Pavyzdžiui, klaidingai nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas ar adresas. Kartais pasitaiko, kad dokumente skirtingai nurodomos skolos sumos žodžiais ir skaičiais. Šiuo atveju, tikroji skolos suma bus laikoma mažiausia dokumente nurodyta suma. Todėl, skolinant pinigus fiziniam asmeniui, svarbu kruopščiai patikrinti visus skolą įrodančio dokumento duomenis.

Kaip uždirbti skolinant pinigus?

Ar žinote, kad skolinant pinigus fiziniams asmenims taip pat galima neblogai užsidirbti? Jei turite šiek tiek santaupų ir ieškote būdų, kaip jas padidinti, galite investuoti į paskolas per tarpusavio skolinimo platformas. Šios platformos suteikia galimybę fiziniams asmenims skolinti pinigus kitiems fiziniams asmenims. Paskolos yra suteikiamos ne tiesiogiai, o per tarpininką – skolinimo platformos administratorių. Tai leidžia papildomai apsaugoti savo pinigus, nes tarpusavio skolinimo platformos patvirtina tik pačias saugiausias ir jų keliamus reikalavimus atitinkančias paskolas.

Skolinant pinigus giminaičiui ar pažįstamam, palūkanų paprastai neuždirbate. Tačiau, jeigu skolinate pinigus tarpusavio skolinimo platformose, galite uždirbti pakankamai solidžias palūkanas. Jūsų metinė grąža priklauso nuo kelių faktorių, įskaitant konkrečią skolinimo platformą, paskolos gavėjo reitingą ir kitus veiksnius. Pavyzdžiui, Lietuvoje veikiančiose investavimo platformose, vidutiniškai galima uždirbti apie 12 proc. metinę grąžą. Be to, tarpusavio skolinimo platformos leidžia efektyviai diversifikuoti savo investicijas, kadangi į vieną paskolą čia galima investuoti vos nuo 5 ar 10 eurų. Taigi, pinigų investavimas tarpusavio skolinimo platformose leidžia ne tik skolinti pinigus saugiai, bet ir uždirbti.

Pinigus skolinkite atsakingai

Skolinant pinigus, svarbu apsvarstyti visas rizikas. Dažniausiai pinigai skolinami draugams ir giminaičiams. Šiuo atveju, nepaisant artimų santykių, svarbu tinkamai įforminti skolinimo faktą. Tai padės išvengti nesusipratimų ir ginčų ateityje, jei skolininkas negrąžins skolos. Skolinimo faktą galima įforminti žodžiu arba raštu. Kadangi skolinimas žodžiu gali sukelti įvairių nesutarimų ir ginčų, ypač jeigu skolininkas neigs patį skolos faktą, visuomet patartina skolą fiksuoti raštiškai. Rašytinis skolos įrodymas gali būti skolos raštelis, vekselis arba paskolos sutartis.

Kita vertus, skolinant pinigus fiziniam asmeniui, galima padėti draugui ar giminaičiui, bet ir neblogai uždirbti. Todėl siūlome būtinai pasidomėti tarpusavio skolinimu, kadangi tai yra efektyvus pinigų skolinimo mechanizmas, leidžiantis skolinti savo pinigus kitiems žmonėms ir uždirbti iš gaunamų palūkanų. Tarpusavio skolinimas yra pakankamai saugus, nes skolininkai yra atrenkami pagal jų kredito istoriją ir kitas finansines charakteristikas.