Naudojimosi Taisyklės

Ačiū, kad apsilankėte internetinėje svetainėje Crowdsearch.eu (toliau - Svetainė). Siekiant užtikrinti sklandų Svetainės veikimą parengėme šias taisykles (toliau - Taisyklės). Taisyklės nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir yra taikomos visiems Svetainės lankytojams. Lankydamiesi Svetainėje jūs sutinkate laikytis šių taisyklių, todėl primygtinai prašome su jomis išsamiai susipažinti.

Bendros nuostatos

Šios Taisyklės apima visus ir bet kokius lankytojų veiksmus, kurie gali būti atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu ir kita. Naudodamiesi Svetaine, jūs įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir įspareigojimų. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis visų ar dalies šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Svetaine.

Svetainėje yra skelbiama informacija apie veikiančias investavimo platformas bei investavimo šiose platformose galimybes. Svetainė nėra skolintojas, finansų patarėjas, finansų ekspertas, sutelktinio finansavimo ar tarpusavio skolinimo platforma ar jokia kita finansinė institucija. Svetainėje pateikiamas turinys yra tik informacinio pobūdžio ir neturi būti suprantamas kaip siūlymas ar skatinimas sudaryti kažkokį finansinį sandorį ar atlikti kitokias investicijas.

Svetainės lankytojas supranta, kad Svetainėje skelbiama informacija apie investavimo platformas bei investavimo galimybes jose, yra renkama iš atvirų informacijos šaltinių ir trečiųjų asmenų, todėl Svetainė negali prisiimti jokios atsakomybės dėl joje pateiktų duomenų objektyvumo ar klaidų ir neatsako už jokius lankytojo patirtus finansinius nuostolius.

Išorinės nuorodos į partnerių tinklapius

Svetainėje gali būti išorinių nuorodų į partnerių ar kitų trečiųjų šalių internetinius tinklapius. Šių tinklapių Svetainės administracija nekontroliuoja, todėl neprisiima atsakomybės už juose skelbiamą turinį, pasiūlymus bei taikomą privatumo politiką.

Svetainės lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad Svetainė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią lankytojo patirtą žalą ar nuostolius, tariamai atsiradusius dėl naudojimosi partnerių ar kitų trečiųjų šalių internetiniais tinklapiais. Svetainė nėra atsikinga dėl bet kokių investicinių nuostolių, kurie buvo patirti neudojantis trečiųjų šalių siūlomomis investavimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

Susipažindami su šiomis Taisyklėmis, jūs patvirtinate, jog esate informuotas ir sutinkate, kad naršant Svetainėje, jūsų kompiuteryje gali būti patalpinti slapukai (angl. “cookies”).

Griežtai draudžiama: naudoti, kopijuoti, platinti, atkurti Svetainėje esančią informaciją ar jos turinį be Svetainės sutikimo, naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti Svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Svetainės veiklą.

Pasiliekame teisę ateityje tikslinti ir koreguoti šias Taisykles. Atsiradus naujiems Taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo.